27 Septembra, 2020 9:35 AM

Balkan

Američka “oluja” u Makedoniji: Negiranje imena, nacije, jezika i crkve

Paradoks Makedonije je da je od zemlje koja je na početku ratova u bivšoj Jugoslaviji 1991. doživljavana kao “oaza mira” i primer beskonfliktnog sticanja nezavisnosti, zatim uspešnog prevazilaženja etničkih sukoba iz 2001, onda 2005. postala kandidatkinja za članstvo EU gotovo u isto vreme kada i Hrvatska – sada rastrzana unutrašnjopolitičkim sukobima i etničkim podelama. To je delom posledica grčke blokade …

Čitaj više