1 Decembra, 2022 11:33 PM
Zovko Mobility

Mješoviti brakovi u Podrinju

U BiH su prije izbijanja rata 1992. godine mješoviti brakovi smatrani ogledalom multietničkih zajednica u bivšoj Jugoslaviji. Iz tog vremena postoji procjena da je postojalo 13% etnički mješovitih brakova, najviše u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj te Vojvodini. U Srebrenici je prije rata bilo 30% mješovitih brakova od ukupnog broja sklopljenih bračnih zajednica, dok je u Bratuncu taj postotak bio znatno niži.

Suada i Rade Obradović iz sela Brezak kod Bratunca u braku su 35 godina.  Imaju troje djece, od kojih je dvoje rođeno prije rata. Upoznali su se u Lukavcu odakle je Suada: “Ja se nadam da će doći neko vrijeme kada će biti nebitno ko je šta, jer mi da imamo jaku privredu ne bi se uopšte ni bazirali na tome i da će doći neko vrijeme, kao što je bilo i prije, da ne gledaš ni ko je ni šta je, već da čisto imaš i ljubav i život i svoje neko viđenje”.

“Danas mladi, nije bitno sa koje strane, sklope brak na dvije-tri godine pa se rasture. Ovo se iz iskustva vidi da 35 godina nije mala stvar. Sada kad bih se vratio u 22. godinu, možda bih opet ponovio, isto bih uradio kao i prvi put. Bilo je dosta mješovitih brakova u Bratuncu uz rat i normalno smo se družili i nikada nije bilo sa nekim problema”, priča Rade.

Radomirka Alića je sa Harizom u braku osam godina. Kako kaže, na njihov brak više reaguju mlađi nego stariji: „Jednostavno je mlađima to malo više čudno nego što je starijima, tako da su neki ljudi prestali da se druže sa nama, a neki su to prihvatili i nisu imali problema da to prihvate ili ne prihvate, ali nam to i nije bilo bitno… To je, u jednu ruku, u mojoj porodici normalno, i ostala rodbina je kod mene u tako nekim mješanim brakovima i slično, tako da ja sa svojima nisam imala nekih problema“.

Psiholozi i sociolozi tvrde da pitanje mješovitih brakova nije “problem” samo balkanskih naroda, ali da su predrasude o ovakvim brakovima prisutnije u manjim sredinama.

„Zašto postoje predrasude i šta su uopšte predrsude? One su naš način vaspitanja i emocionalni stavovi koji nisu potkrijepljeni ničim racionalnim, ali, nažalost, toliko su snažne predrasude da je jednom čak i Ajnštajn rekao da je teže razbiti predrasudu nego atom“, navodi sociologinja Novka Petrović.

Prema podacima Zavoda za statistiku Federacije BiH, u Bosni i Hercegovini je tokom 2019. godine sklopljeno oko 18.000 brakova, od čega je 600 nacionalno mješovitih. Zavod za statistiku RS-a kaže da je tokom iste godine sklopljeno oko 5.000 brakova, a od tog broja je 5% mješovitih.

federalna.ba

RH Saloni Živinice