20 Januara, 2022 6:47 PM
Zovko Mobility

Vlada KS-a subvencionirat će polovinu povećanja cijene gasa

Vlada Kantona Sarajevo subvencirat će povećanje cijena gasa. Čime je ublažen jedan problem. Drugi je reducirana isporuka gasa od Energoinvesta prema Sarajevogasu. To je dovelo do ograničenih količina koje nisu dovoljne za snabdijevanje svih kupaca. Sarajevogas je zatražio od Toplana da ograniče dnevnu potrošnju, zbog čega su prešli na alternativna goriva. Postavlja se pitanje, da li alternativnog goriva ima dovoljno.

Posljednjih dana građani Sarajeva žive u agoniji da li ima dovoljno gasa za grijanje i da li će poskupljenje od 37,5% morati snositi sami. Vlada Kantona Sarajevo će subvencionirati 50% poskupljenja, ali postoji i mogućnost dodatne nabavke.

“Vlada Kantona Sarajevo spremna je subvencionirati 18,5% cijene koju je uradila Vlada Federacije, što je 50% od te cijene plina. I grijanje ćemo u saradnji s Toplana da subvenciramo. Procjena je da bi se izdvojilo 6,8 miliona maraka u ovom prvom kvartalu”, navodi Enver Hadžiahmetović, ministar komunalne privrede KS-a (NiP).

S druge strane, iz Sarajevogasa su saopštenjem objasnili da zbog ograničene količine gasa od Energoinvesta kao dobavljača nisu dovoljne za snabdijevanje svih kupaca te zatražili od Toplana i drugih subjekata koji su veliki potrošači da ograniče dnevnu potrošnju gasa.

“KJKP ‘Sarajevogas’ je zatražio od KJKP ‘Toplane Sarajevo’, kao i od određenih privrednih i poslovnih subjekata koji su veliki potrošači, da ograniče dnevnu potrošnju gasa.”

Toplane su i jučer poručile da nekoliko kotlovskih postrojenja zagrijavaju pomoću alternativnih goriva, ali da ih nema dovoljno. Danas, ipak, poruka da alternativnog goriva ima, ali da je nabavka gasa neophodna jer kao osnovno gorivo za proizvodnju toplotne energije koriste prirodni gas, kojeg, kako kažu, Energoinvest nije nabavio dovoljno.

“Energoinvest kao glavni dobavljač prirodnog gasa nije nabavio dovoljne količine gasa te je reducirao njegovu isporuku. Toplane Sarajevo su od jučer na dijelu svog postrojenja krenule da zagrijavaju putem alternativnog goriva. Bilo je da možemo vršiti zagrijavanje od jednog do dva dana, međutim, jutros sam dobila informaciju da mi imamo još uvijek tog alternativnog goriva tako da neće biti problema što se tiče isporuke toplotne energije”, poručila je Irma Ašćerić, glasnogovornica KJKP Toplane.

Iz Energoinvesta su jasno rekli da je prelazak na alternativno gorivo dva do tri dana sasvim uobičajan i ekonomski opravdan, te da bi nabavka dodatnog gasa koštala mnogo više:

“Sasvim je logično i ekonomski opravdano očekivati da Toplane Sarajevo u kratkom periodu od dva do tri dana jednu ili dvije svoje kotlovnice preusmjere na mazut.”

Dakle, nabavljene količine gasa nisu dovoljne za zagrijavanje tokom velikih minusa te Energoinvest vrši redukciju isporuke. Ipak, prelazak na alternativna goriva na nekoliko kotlovnica može biti omogućeno, pa isporuka toplotne energije neće biti zaustavljena.

federalna.ba

RH Saloni Živinice