29 Septembra, 2022 4:22 PM
Zovko Mobility

Mahmuzić: Trenutno nema osnova za povećanje kamatnih stopa

O moratorijumu na kredite u Federaciji danas smo razgovarali sa Jasminom Mahmuzićem, direktorom Agencije za bankarstvo Federacije.

Kaže da trenutno ima 8.300 aktivnih zahtjeva za produženje moratorijuma na kredite.

“Sva fizička i pravna lica koja su usred pandemije koronavirusa imala znatno smanjenje prihoda i imaju otežau otplatu kredita, mogu se prijaviti za odgodu otplate istog.”

Navodi da je ovo kupovina vremena i da ne može biti rješenje.

“Problem o kojem govorimo nije finansijski problem, to nije kriza koja je generisana u finansijskim tržištima niti djelovanjem banaka. Govorimo o zdravstvenom i epidemiološkom problemu koji je kreirao problem svima. Ono što smo mi radili u agenciji za bankarstvo FBiH je bilo da skrojimo mjere koje će imati zadatak da što manje smanje udar efekata krize na klijente, ali i same banke.”

Ističe i da je uvijek bilo privrednih subjekata koji ne otplaćuju kredite.

“To je dio bankarstva. Mi smo mimo korone, tokom godina imali nekih 900 miliona kredita koji se ne vraćaju. To je uobičajena stvar u bankarstvu. Sada mjerama pravimo da što manje klijenata kasnije, kada se epidemiološka situacija normalizuje, budu u situaciji da neće moći da servisiraju svoje obaveze. Naravno, nije to samo do banaka, do Agencije, splet puno okkolnosti će utjecati na to koji će to biti privredni subjekti koji više neće biti u mogućnosti da servisiraju svoje obaveze. Neminovno je da će se, usljed pandemije, promijeniti puno toga. Postojat će firme koje nisu bile spremne da se prilagode promjenama koje će nastati i kao posljedica normalnog biznisa, normalnog ciklusa poslovanja a naravno i kao posljedica promjene poslovanja usljed koronavirusa.”

Mahmuzić pojašnjava da postoji nekoliko varijabli koje mogu utjecati na kamate.

“Mi u BiH nemamo makroekonomski administrativni mehanizam kojim možemo regulisati referentne kamatne stope. Dakle, kamatne stope se formiraju slobodno na tržištu. Ali postoje faktori i unutar i izvan države koji determiniraju kako će izgledati te kamatne stope. Glavni efekat izvan države je naravno ono što se dešava u eurozoni. Stvari su trenutno vrlo stabilne, nema apsolutno za priču o povećanju kamatnih stopa. Naravno, da nismo donijeli ove mjere došlo bi do povećanja kredita koji se ne vraćaju i banke bi onda možda bile prisiljene da povećavaju kamate. Trenutno, zbog mjera koje smo donijeli, to ne moraju da rade.”

Ističe da ono što Agencija donese kao podzakonski akt nije stvar izbora za subjekte bankarskog sistema, radi se o aktu koji oni moraju da poštuju.

“Banke nisu nikada bile u situaciji da rade ovo što su sada radile. Bili smo dosta angažovani i komunicirali smo prema bankama da je jako bitno da svi koji su pogođeni dobiju odgovarajuću mjeru. Ukoliko je klijent odbijen znači da nije ispunjavao jedan od naših kriterija, a to je da je pad prihoda nastao usljed pandemije koronavirusa”.

“Krucijalno je da zadržimo stabilnost bankarskog sistema jer bez stabilnog i funkcionalnog bankarskog sistema oporavak privrede se neće uopšte desiti”, zaljučioje Mahmuzić.

federalna.ba

RH Saloni Živinice