6 Marta, 2021 9:04 AM
Zovko Mobility

Kafedžić: Slijede ozbiljni procesi protiv korupcije

U Kantonu Sarajevo planiraju stati u kraj korupciji i nepotizmu, krivičnim prijavama i uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država na čelu sa Ericom Larsonom. Tim povodom gost Federacije danas bio je Erduan Kafedžić, šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.

Ističe da najviše korupcije u Kantonu Sarajevo ima u procesima zapošljavanja i javnim nabavkama.

“U proteklom periodu smo uputili 25 krivičnih prijava kantonalnom Tužilaštvu na okolnosti zapošljavanja, diploma i neprijavljivanja imovine. Zapošljavanje dominira, oblast obrazovanja i zdravstva.”

Kaže da su i on ali i ostali uposlenici Ureda svakodnevno izloženi različitim oblicima pritiska, ali ih to samo motivira da rade još bolje i kvalitetnije.

“Pritisci su različiti, svakodnevni. Grupa lica protiv kojih smo podnijeli krivične prijave su istrajni bili u tome da se određene odredbe Zakona o prijavi imovine stave van snage. Pritisci su različiti – da izlazimo iz naših nadležnosti, da je to populizam, da su to mjere koje ne doprinose smanjenju korupcije u KS-u, da ono što mi procesuiramo nije krivično djelo, itd. Kad smo krenuli u provjeru diploma u KS-u rekli su da je to kršenje ljudskih prava, da je to pravo na privatnost. Do sada smo otkrili 21 krivotvorenu diplomu. Nije to malo. Kad smo objavili plate bili smo na udaru. Sad smo uspostavili vrlo funkcionalan segment javnih nabavki i kontrolu javnih nabavki. Sistem se u Kantonu Sarajevo zaista uspostavlja, na pritiske smo postali imuni.”

Kafedžić ističe da se provodi nekoliko aktivnosti i iniciraju se ozbiljni procesi.

“Mislim da je u javnom interesu da se taj proces dovede do kraja, a ne da dobijemo samo senzaciju. Mogu da najavim da zaista slijede ozbiljni antikoruptivni procesi u KS-u.Ove sedmice će biti objavljena analiza postupka zapošljavanja u KS-u sa aspekta supervizije. Tu smo pokazali sve nepravilnosti i anomalije.”

Kaže da u bh.pravosuđu nešto ne funkcioniše.

“Imamo opravdanu bojazan da se ti procesi neće završiti onako kako bi trebalo. Želim da vjerujem da ćemo u Kantonu Sarajevonapraviti dobru priču.”

Navodi i da je korupcija u pravosudnom sistemu izvan nadležnosti Ureda.

“Vjerujem da će određeni političari biti sankcionisani u narednom periodu i u to sam poprilično siguran jer znam kakve argumente miimamo na svojoj strani.”

O ulozi Erica Larsona i američke administracije kaže da BiH još uvijek ne može samostalno upravljati antikoruptivnim procesima.

“Tu nam treba velika pomoć međunarodne zajednice. S obzirom da se radi o strateškoj i sistemskoj korupciji u BiH, morate imati takve i odgovore. Mi u Uredu imamo i stratešku i sistemsku pomoć u liku i djelu Erica Larsona u kreiranju antikoruptivnih strategija. Ambasada SAD-a, uz ostale međunarodne faktore u BiH, je pomogla i uspostavu i jačanje ovog Ureda. Pripremili smo čitav set antikoruptivnih mjera, pa i Zakon o prevenciji i borbi protiv korupcije u KS-u koji treba da bude donesen i koji će uveliko smanjiti mogućnost i prostor za korupciju. Pravi problem i kršenje ljudskih prava je kada čovjek dođe da prijavi korupciju a vi nemate alata da ga zaštitite. U posljednje vrijeme imamo jako puno prijava iz drugih kantona u FBiH. Ljudi iz drugih kantona prijavljuju korupciju u Kantonu Sarajevo.”

Ističe da BiH ima međunarodnu obavezu da uspostavi antikorupciona tijela u svim kantonima.

“Jedino tijelo koje je profesionalizirano je u KS-u. Sve ostalo su ad hok tijela u kojima rade ljudi koji su na nekim drugim poslovima i to se u praksi pokazalo kao neefikasno. Primarno odgovornu za ovakvo stanje u BiH, kada je u pitanju korupcija, smatram politiku. Hronični izostanak političke volje da se suprotstavi korupcije je dobar pokazatelj da nijedan kanton osim KS-a nije profesionaliziran. Agencija djeluje i ima nadležnost nad institucijama i ona koordinirarad svih drugh anti koruptivnih tijela, ali mi imamo nadležnost da operativno djelujemo u KS-u i to radimo u skladu sa Agencijom. Agencija nema partnere u drugim kantonima i to je ključni problem. Neophodni su zakon o suzbijanju korupcije i zakon o zaštiti prijavitelja korupcije u FBiH.”

federalna.ba

RH Saloni Živinice