3 Decembra, 2020 3:01 PM
Zovko Mobility

Inspektori su na terenu, prate provođenje naredbi i preporuka Kriznog štaba

Iako u otežanim uvjetima, jer je šest inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u oktobru bilo u samoizolaciji, kantonalni inspektori kontinuirano, organizirani u dvije smjene, radnim i danima vikenda, na terenu prate provođenje naredbi i preporuka federalnog i kantonalnog kriznog štaba.

Kako je cilj inspekcijskog djelovanja i rada na terenu prvenstveno preventivnog i korektivnog karaktera inspektori su, gdje god je to bilo moguće, otklanjali uočene greške odmah i na licu mjesta. Ipak, isamo u oktobru izdano je sedam rješenja o zabrani rada po raznim osnovama.

 

Izdana su 193 prekšajna naloga u iznosu 166.095 KM, podnesen je 21 zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, kao i 4 krivične prijave, navodi Dženita Duraković, stručna saradnica za informisanje u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.

S obzirom na to da je koronavirus prisustna već osam mjeseci većina privrednih subjekata, ali i građani su naučili su živjeti s njom.

 

Obavezna dezinfekcija škola nakon izbora, koja je provođena uz inspekcijski nadzor, završena je. Nakon sedam dana online, nastava u svim školama u Unsko-sanskom kantonu od ponedjeljka se nastavlja po kombiniranom sistemu, kako je nastavni proces organiziran od početka školske godine.

federalna.ba

RH Saloni Živinice