28 Maja, 2020 6:48 AM
Zovko Mobility

Podrška projektu zaštite izvorišta vode za piće Ostrovica i Toplica u Bihaću

Rješavanje pitanja vezanih za vode i zaštitu okoliša predstavljaju osnovne  preduvjete za planskim korištenjem zemljišta i zaštitom prostora, kao osobito vrijednog i ograničenog dobra. Održiv razvoj limitiran je racionalnim korištenjem zemljišta, prostora, i prirodnih dobara.

Pravo na korištenje sredstavaFonda za zaštitu okoliša Federacije BiH dobilo je i Grad Bihać. Projekt „Izrade Elaborata zaštite izvorišta vode za piće Ostrovica  i Toplica Grad Bihać” Fond je podržao sa iznosom do 24.000 KM.

RH Saloni Živinice