28 Maja, 2020 6:49 AM
Zovko Mobility

Pet milijardi maraka za bolji život

Budžet Federacije BiH za iduću godinu iznosit će skoro pet milijardi maraka, što je skoro dva puta više nego u ovoj godini.

Posljedica je to prelasku Federalnog zavoda za penzijsko i invalidskog osiguranja na budžet, ali to ne znači da će novac namijenjen za penzije biti prebačen u druge svrhe i projekte.

Pet maraka

Vlada Federacije BiH odlučila je od januara iduće godine „pogurati“ borce, poljoprivrednike, stambeno zbrinuti mlade bračne parove…

Najviše će „profitirati“ borci, jer je novina u budžetu vezana uz zakon koji se njih direktno tiče, a za šta je planirano 50 miliona KM.

Zakon o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica stupio je na snagu početkom avgusta, i to nakon devet godina.

Borci će, prema ovom zakonu, moći ostvariti 16 prava, među kojima je pravo na egzistencijalnu naknadu, a svaki RVI koji ima mjesečni prihod manji od 170 KM, može aplicirati putem svoje službe za boračko-invalidsku zaštitu. Zakonom je predviđeno da naknada bude u visini od pet maraka za svaki mjesec proveden u Oružanim snagama.

Za nastavak sufinansiranja kreditne linije putem „Union banke“ za stambeno zbrinjavanje mladih ponovo je planirano da se osigura 15 miliona KM, dok poticaj za poljoprivrednike iznosi 87 miliona KM.

Federalna ministrica finansija Jelka Milićević naglasila je da je pao izvoz iz BiH te da je neophodno pomoći poljoprivrednicima. Prepoznajući njihov težak položaj u FBiH i njihovu potrebu za povećanjem konkurentnosti, Vlada FBiH povećala je ukupna sredstva usmjerena ovim kategorijama za 18,3 miliona KM.

Sanacija ustanova

Povećani su i transferi za raseljene kategorije i izbjeglice sa 16,1 milion na 23,1 milion maraka.

Za razliku od ove godine, kada je bilo osigurano svega šest miliona KM za sanaciju zdravstvenih ustanova, za 2020. predviđeno je 30 miliona KM.

RH Saloni Živinice