28 Maja, 2020 6:09 AM
Zovko Mobility

Na deponiji Mošćanica pušten uređaj za prečišćavanje deponijskog filtrata

Privredno društvo Regionalna deponija Mošćanica d.o.o. Zenica je nedavno implementiralo veoma važan ekološki projekt, koji će u značajnoj mjeri unaprijediti postojeći sistem upravljanja procjednim vodama sa odlagališta Regionalne deponije ”Mošćanica”.

Radi se o nabavci uređaja za prečišćavanje deponijskog filtrata sa svom pratećom opremom i infrastrukturom neophodnom za njegov rad.

Pripremne aktivnosti na rješavanju tretmana procjednih otpadnih voda na Regionalnoj deponiji ”Mošćanica” započete su u maju 2017. godine, a ogledale su se u izradi studija, osiguranju saglasnosti i dozvola, izradi tenderske dokumentacije, provođenju procedure nabavke i obezbjeđenju potrebnih finansijskih sredstava.

Prema Studiji, kao najbolje rješenje za tretman procjednih otpadnih voda, predložena je tehnologija dvostepene reverzne osmoze sa DT modulima (Disc tube) i instaliranje uređaja tipa paketnog postrojenja, koji bi radio na bazi ove tehnologije sa kapacitetom od 40 m³/dan.

RH Saloni Živinice