21 Oktobar, 2019 7:16 AM
Zovko Mobility

Rudnik mrkog uglja Đurđevik snabdijevat će Sisecam sodu Lukavac sa 60.000 tona uglja na godišnjem nivou

Na inicijativu ministra privrede Tuzlanskog kantona Osmana Puškara danas su se u resornom ministarstvu sastali predstavnici Sisecam soda Lukavac d.o.o. (SSL) i direktor Rudnika mrkog uglja Đurđevik d.o.o. Samir Hadžić kako bi razgovarali o mogućoj saradnji.

Preliminarni dogovor o poslovnoj saradnji koja bi podrazumijevala snabdijevanje 60. 000 tona mrkog uglja na godišnjem nivou lukavačkoj „Sodi“ samo je uvod u saradnju, rečeno je na današnjem sastanku.

U ulozi posrednika, ministar Puškar naglasio je da se nada da će ovo biti početak buduće plodne saradnje te da će u cijelu priču biti uključena i komponenta željezničkih resursa kao najefikasnijeg transporta.

Zahtjeve SSL koji se tiču prije svega stabilnog kvaliteta uglja, prema riječima direktora Hadžića, Rudnik Đurđevik će moći ispoštovati jer je ulaskom u novi revir omogućena veća i kvalitetnija proizvodnja. Na sastanku je također bilo govora i o rekultivaciji rudničkog zemljišta.

Na današnjem sastanku je dogovoreno da SSL uputi pismo namjere nakon čega bi u narednim mjesecima ova saradnja trebala biti i konkretizovana.

rtv.slon

RH Saloni Živinice