24 Juni, 2019 7:22 PM
Zovko Mobility

Pozitivne reakcije studenata

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu organiziran je Prvi bibliotečki sajam, čiji je cilj bio potaknuti studente na doniranje knjiga, skripti, članaka, odnosno svega što su koristili u toku studija, a što im više nije potrebno.

Projekt je inicirala Biblioteka Filozofskog fakulteta u saradnji sa Studentskom asocijacijom pomenute ustanove (STAFF).

Na jednodevnom sajmu je učestvovala i Biblioteka za slijepa i slabovidna lica BiH, koja je izložila djela na Brajevom pismu, CD-ove i tome slično.

Nadina Grebović-Lendo, šefica Biblioteke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, izjavila je kako je cilj sajma prvenstveno promocija bibliotečko-informacijskih usluga koje nudi Biblioteka, ali i druženje sa studentima kroz razmjenu knjiga.

“Tako smo sa studentskom organizacijom  dogovorili i organizirali da imamo predstavnike svih odsjeka na našem fakultetu koji će donijeti publikacije koje su već koristili prethodnih godina studija i rado ih pokloniti svojim kolegama ukoliko im one ne trebaju”, pojasnila je Grebović-Lendo.

Dodala je kako je Biblioteka svoje viškove ponudila studentima za razmjenu i poklon, što se danas pokazalo kao jedan dobar plan.

”Također, Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je danas prezentirala osam svojih bibliotečko-informacijskih usluga u globalu i neke pojedinačne usluge kao što su pretraživanje našeg kataloga, potom baza podataka kojim Biblioteka ima pristup i slično“, istakla je Grebović-Lendo.

Pojasnila je kako je poseban segment sajma posvećen Službi za međunarodnu saradnju kroz koju studenti mogu da se pobliže upoznaju s programima na drugim srodnim/sličnim fakultetima, među kojima su programi razmjene studenata i tako steknu nove vještine i iskustva koja će im koristiti u budućnosti.

Upitana kako su zadovoljni Prvim bibliotečkim sajmom na Filozfoskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Grebović-Lendo je izjavila kako su kao tim zadovoljni svim aktivnostima koje su danas organizirane.

”Studenti također pokazuju pozitivne reakcije. Nisu se nadali da će imati priliku da dobiju neke besplatne publikacije, i to je bio dodatni poticaj za njih. Potom, iznenadili su se i da u Biblioteci postoje određene usluge za koje oni nisu prije informirani. Ovu smo priliku iskoristili da promoviramo i našu najnoviju uslugu – potpuno nova web stranica Biblioteke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, posvećena samo našim bibliotečko-informacijskim uslugama gdje naši korisnici mogu pronaći jako puno korisnih informacija koje mogu koristiti ne samo u obrazovanju nego i njihovim istraživanjima koja su vezana za nauku uopće“, zaključila je Grebović-Lendo.

federalna.ba/AA

RH Saloni Živinice