20 Februar, 2019 1:11 PM
Zovko Mobility

Centar za socijalni rad Tuzla poziva gradjane da prijave Centru djecu koja se bave prosjačenjem

S obzirom na veliki broj turista koji za vrijeme ljetnih mjeseci borave na području Grada Tuzla, kao i veći broj građana koji dolaze iz inostranstva, evidentna je i pojava određenog broja djece sa ili bez roditelja koja se bave prosjačenjem.

Molimo sve građane Grada Tuzla da u slučaju da primjete djecu koja prose na ulicama ili borave bez pratnje odraslih, odmah o tome obavijeste JU Centar za socijalni rad Tuzla na telefon broj: 035-369-011 ili mobitel 062-863-824.

(JU Centar za socijalni rad Tuzla/RTV7)

 

RH Saloni Živinice