19 Januar, 2019 3:54 PM
Zovko Mobility

Poplavljene brojne kuće i poljoprivredno zemljište

Uslijed obilnih kišnih padavina u Bosni i Hercegovini došlo je do porasta vodostaja rijeka i vodenih tokova, a prema posljednjim informacijama jaka kiša je u Tuzlanskom i Zeničko-dobojskom kantonu stvorila probleme zbog izlijevanja potoka i riječica u gradska, seoska i priobalna područja.

Na području općine Doboj-Istok rijeka Spreča se izlila i poplavila je oko 50 hektara poljoprivrednog zemljišta.

Nivo rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac jutros je iznosio 399 centimetara. Inače nivo kada se preduzimaju redovne mjere odbrane od poplava je 300 centimetara.

Rijeka Spreča se izlila i poplavila je oko 100 hektara poljoprivrednog zemljišta.

Prema podacima Federalne uprave civilne zaštite nivo rijeke Tinje na mjernoj letvi ispod Koprića mosta iznosi 336 centimetara. Rijeka Tinja se izlila u mjestima Bare i Špionica i poplavila je priobalno poljoprivredno zemljište u tom području.

Prema informacijama kantonalne Uprave civilne zaštite na području Zeničko-dobojskog kantona, odnosno u općinama Tešanj, Maglaj i Zavidovići došlo je do izlijevanja potoka i riječica u gradska, seoska i priobalna područja.

Videoprilog Muhameda Čabrića (Dnevnik 1)

Na području općine Tešanj jaka kiša padala je od ponoći do osam sati jutros gdje su se na području mjesnih zajednica Piljuzići, Miljanovci, Jelah polje izlili potoci na putne komunikacije kao i po zgradama njivama i poljoprivrednim zemljištima.

Ista situacija je i na području Karadaglija – Jablanica gdje je Trebačka rijeka poplavila nekoliko kuća.

Usljed jake kiše došlo je do nanošenja raznog materijala, na puteve, začepljenja odvoda i propusta što je rezultiralo vodenu masu po ulicama i putnim komunikacijama koja je sa sobom nosila zemljani materijal i slično.

U ranim jutarnjim satima civilna zaštita i profesionalna vatrogasna jedinica intervenisale su na više lokacija u otklanjanju prepreka u vodotocima, pored mostova i propusta.

Zakazana je sjednica Općinskog štaba civine zaštite, a u prijepodnevnim satima će biti organizirani ljudi i mehanizacija na čišćenju putenih pravaca, evidenciji svih plavljenih objekata i prvim podacima o nastaloj šteti.

Načelnik Općine Usora Zvonimir Anđelić donio je, nakon velikog nevremena koje je pogodilo ovu općinu, odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće – saopćeno je iz Operativnog centra Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ).

Usljed obilnih kišnih padavina i grmljavinskog nevremena u noći 5. i 6. maja na većem području ove općine došlo je do izlijevanja zaobalnih voda, voda iz rijeka i potoka, kao i odvodnih kanala na prometnice, u obiteljske kuće, privatne gospodarske objekte i gospodarske subjekte (firme) od kojih je najveću štetu pretrpjela firma Katić d.o.o. Omanjska, kao i poljoprivredni usjevi i zemljište.

Prekinut je cestovni promet na 10-ak lokalnih prometnica, poplavljeno je oko 30 obiteljskih kuća i gospodarski objekti uz njih te nekoliko gospodarskih subjekata.

Najveća šteta nastupila je na cestovnoj infrastrukturi gdje je došlo do urušavanje nekoliko mostova preko rijeka i više njih je statički ugroženo podlokavanjem nosive konstrukcije mostova i propusta, kao i erozivnim djelovanjem površinskih voda na samu konstrukciju cesta i mostova, te rušenjem stabala na ceste i električne vodove.

Velika šteta nanesena je i poljoprivrednim usjevima, te poljoprivrednom zemljištu u vidu odnošenja zemljišta s parcela, a zabilježeni su slučajevi uginuća domaćih životinja zahvaćenih poplavom.

Stanje prirodne nesreće proglašava se za cjelokupno područje općine Usora, a radi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, naređeno je da svi organi uprave i upravne organizacije, pravni subjekti i druge institucije stave na raspolaganje Općinskom stožeru civilne zaštite sve raspoložive resurse koji će se po planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara koristiti na ugroženom području.

Također, naređeno je da se prioritetno angažira mehanizacija gospodarskih subjekata DIV Jeleč d.o.o. u naseljenim mjestima Makljenovac, Ularice, Alibegovci i Omajska, Penava Kop d.o.o. u naseljenim mjestima Žabljak i Srednja Omanjska, a JKP Usora d.o.o. kao ispomoć na raščišćavanju i osiguravanju komunikacije na cestama gdje to nužno.

JKP “Usora” i VRT d.o.o. Žabljak se naređuje provjera stanja izvorišta vode za piće i mogućeg zagađenja, te po ocjeni isključivanja crpki na izvorištima uz obavještavanje korisnika vodovoda.

Policijska stanica Usora će izvršiti preliminarnu procjenu oštećenosti prometnica i objekata, označavanje kritičnih točaka i regulaciju prometa.

Veterinarskoj stanici naložen je stalni monitoring i zdravstveno zbrinjavanje stočnog fonda tijekom i nakon poplava, a Crveni križ Usora će staviti na raspolaganje ljudske i materijalne resurse u funkciji zbrinjavanja ublažavanja posljedica građana zahvaćenih poplavom.

Na području općine Maglaj u području mjesnih zajednica Bijela Ploča i Jablanica poplavljeno je oko 50 kuća. Uslijed jake vodene mase došlo je do plavljenja puta Moševac – Liješnica, dok je na području mjesne zajednica Ošve, zabilježeno klizište.

Štab Civilne zaštite općine Maglaj donio je na današnjoj sjednici odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na dijelu teritorije ove općine, gdje je poplavljeno više od 50 kuća i pomoćnih objekata.

Stanje prirodne nesreće proglašeno je na području grada Maglaja, Starog Grada, Omerdinog Polja, Jablanice, Bijele Ploče, Gornjeg i Donjeg Rakovca, Moševca, Ravne i Oruča.

Općinu Zavidovići pogodilo je nevrijeme u noći sa petka na subotu, kao i sinoć zbog čega je došlo do začepljenja odvoda i propusta, pa su vatrogasci tokom čitave noći intervenisali na ispumpavanu vode iz zgrada, kuća i poslovnih prostora.

Na području općine Doboj-Jug, jaka kiša je dovela do izlijevaja potoka i riječica na puteve, uslijed čega je angažovana putna mehanzacija na čišćenju nanosa koji su ostali nakon prestanka padavina.

Rijeka Usora se izlila na ušću na priobalno zemljište u dužini oko 200 metara. Radi se o poljoprivrednom zemljištu, gdje nema građevina.

U Kaknju su vatrogasci intervenisali na području mjesta Kraljeva Sutjeska gdje se rijeka Bukovica izlila u neznatnoj mjeri, stoga je brzo sanirano i rijeka je u svom koritu.

Uslijed padavina u toku noći, vodostaji na području Srednjobosanskog kantona su u blagom porastu.

federalna.ba

RH Saloni Živinice