16 August, 2018 11:41 AM
Zovko Mobility

Utvrđen Nacrt zakona o dugu, zaduživanju i garancijama

Vlada Federacije BiH utvrdila je Nacrt zakona o dugu, zaduživanju i garancijama. Donošenje ovog zakona potaknuto je potrebom Federacije da provede planirane ekonomske politike i reforme za uspostavu novih fiskalnih pravila Evropske unije, te radi obuhvata mjerenja javnog duga u skladu sa statističkom metodologijom Evropske unije.

Ministri su na današnjoj sjednici utvrdili i kriterije raspodjele sredstava utvrđenih u Budžetu Federacije za ovu godinu drugim nivoima vlasti i fondovima. Riječ je o finansijskoj pomoći od 12 miliona maraka, od čega će kantonima biti raspoređeno 9, a općinama 3 miliona maraka.

federalna.ba

RH Saloni Živinice