22 Oktobra, 2020 8:28 PM
Zovko Mobility

Finansijska stabilnost PIO/MIO FBiH ima tendenciju daljnjeg narušavanja

Finansijska stabilnost Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje značajno je narušena već dugi niz godina i ima tendenciju daljnjeg narušavanja, a aktivnosti na stabiliziranju Federalnog zavoda se sporo odvijaju zbog čega su, po mišljenju Ureda za reviziju  institucija u FBiH, neophodne zajedničke aktivnosti s resornim ministarstvom, Vladom Federacije BiH i drugim relevantnim institucijama radi prevazilaženja takve situacije.

To je istaknuto danas u Parlamentu FBiH gdje je Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju održala javna saslušanja predstavnika tog zavoda, te nekih javnih preduzeća koje je revidirao Ured za reviziju  u 2015. godini.

Što se tiče Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, u finansijskim izvještajima za 2015. iskazan je višak rashoda nad prihodima u iznosu 35,6 miliona KM. Iskazani višak rashoda nad prihodima, kako su navele predstavnice Ureda za reviziju prezentirajući izvještaj o finasijskoj reviziji, najvećim dijelom nastao je iz razloga što je u 2015. vršen obračun i isplata penzija utvrđenih po Zakonu o PIO, po isplatnom koeficijentu 1,816 koji nije utvrđen na osnovu raspoloživih sredstava za isplatu penzija u skladu s članom 51. tog zakona. Navele su među ostalim i da iskazani višak rashoda nad prihodima s nepokrivenim viškom rashoda iz ranijih godina čini akumulirani višak rashoda nad prihodima u iznosu od 141,5 miliona KM.

Predstavnica Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Anka Raič je kazala da je istina da se godinama ponavlja da se ne postupa po članu 51, te da bi njegova primjena zapravo značila smanjenje penzija što je u suprotnosti sa socijalnom politikom ove i prethodne vlade. Dakle, njegova primjena i ostanak penzija na istom nivou su jednostavno nespojivi.

Također je spomenut i novi zakon o PIO koji je u proceduri  i koji će ponuditi određene izmjene među kojima i trezorsko poslovanje da bi se osigurala veća transparentnost u trošenju javnih sredstava i stabilnost isplate penzija.

Ured za reviziju revidirao je i JP Željeznice FBiH, a u izvještaju o finansijskoj reviziji za 2015. među ostalim se navodi da društvo kontinuirano iskazuje gubitke u poslovanju (u 2015. godini 29,8 miliona KM)  što je dovelo do značajnog smanjenja kapitala i potpune nesolventnosti i nelikvidnosti. Predstavnice Ureda za reviziju su prezentirale da je u posljednjih 11 godina kapital smanjen za 646,6 miliona KM, a na datum bilansa iskazane su obaveze oko 769 miliona, i to dugoročne 455,5 miliona KM, a kratkoročne 313,5 miliona KM. Navedeno je još da je neprovođenje Zakona o finansijskoj konsolidaciji JP ŽFBiH za period od 2008. do 2012., te Zakona o finansiranju željezničke infrastrukture  i sufinansiranja  putničkog i kombinovanog saobraćaja dovelo dijelom do upitnosti daljnjeg  poslovanja društva.

Generalni direktor ŽFBiH Enis Džafić je kazao da su glavni uzroci teškog stanja u ovom preduzeću nepoštivanje zakona koje su usvojila oba doma Parlamenta FBiH čime se direktno ugrožava tekuća likvidnost preduzeća, čime Željeznice onda iz vlastitih sredstva nisu u mogućnosti  izmirivati sve obaveze koje su regulisane zakonom.

– Po ova dva zakona, odnosno po zakonu o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombinovanog saobraćaja za period 2104. – 2018. Vlada je usvojila troškovnik gdje je navedeno da je taj iznos oko 70 miliona KM, a od toga Željeznice dobiju 21,3 miliona što je nedovoljno da bi se mogao postići zadovoljavajući efekat posebno u smislu Zakona o sigurnosti saobraćaja, izmirivale sve redovne obaveze prema fondovima, uposlenicima i drugima – kazao je Džafić.

Dodao je da su Željeznice već postupile po većini preporuka koje je naveo Ured za reviziju.

Za sutra su predviđena javna saslušanja za revidirana javna preduzeća Elektroprivreda HZHB, Elektroprivreda BiH, Ceste FBiH, BH Pošta, te BH Telecom d.d. Sarajevo.

Izvor: RTV Slon / Fena

RH Saloni Živinice