22 Oktobra, 2020 7:30 PM
Zovko Mobility

BiH u 2016. imala najpozitivnije ekonomske parametre

Vijeće ministara BiH usvojilo je danas na sjednici svoj izvještaj o radu za 2016. godinu, u kojem se navodi da je Bosna i Hercegovina u prošloj godini imala najpozitivnije ekonomske parametre u odnosu na posljednju dekadu.

Prikupljeno je najviše prihoda, a uz najmanju zaduženost u regiji i najveći porast broja zaposlenih, Vijeće ministara BiH je značajno dinamiziralo evropske procese u BiH, što je rezultiralo dobijanjem Upitnika Evropske komisije za pripremu mišljenja o zahtjevu za članstvo BiH u Evropskoj uniji s 3.242 pitanja.

Intenzivirane su i aktivnosti BiH na ispunjavanju uvjeta iz Tallinna u cilju aktiviranja  Akcionog plana za članstvo (MAP), gdje je postignut napredak jer je od ukupno 63 perspektivne vojne lokacije upisano 25 lokacija vojnih objekata koje se nalaze u Federaciji BiH.

Vijeće ministara BiH u prošloj godini je održalo 63 sjednice na kojima je ukupno razmotreno 1.146 tačaka te pripremljeno i urađeno 1.411 zaključaka. Utvrđeno je 19 prijedloga zakona, usvojeno sedam strategija i 13 akcionih planova, donesene su 283 odluke, usvojeno 25 pravilnika, utvrđen 91 prijedlog ugovora, sporazuma, protokola i memoranduma i osnova za zaključivanje međunarodnih ugovora. Također, Vijeće ministara je u ovom periodu, između ostalog, utvrdilo 66 prijedloga odluka o ratifikaciji međunarodnih ugovora, usvojilo 190 informacija iz različitih oblasti i 133 izvještaja.

Objavljeni su i rezultati popisa, usvojene su odluke o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH te o postupku usklađivanja zakonodavstva BiH s pravnom stečevinom Evropske unije, a radilo se i na razvoju sektora pravde. Istovremeno je načinjen progres u ispunjavanju međunarodnih obaveza u oblasti ljudskih prava te je usvojen Akcioni plan provedbe Strategije za prevenciju i borbu protiv terorizma. Donošenje Odluke o provedbi Rezolucije 1373 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda rezultiralo je skidanjem BiH s liste zemalja s nedostacima u pravnom okviru u vezi s finansiranjem terorizma. Intenzivirana je i regionalna saradnja te su zaključeni brojni sporazumi sa zemljama regije i unapređena provedba postojećih.

Vijeće ministara je u 2016. godini nastavilo provedbu mjera iz Reformske agende, a njena realizacija iznosi 53 posto. Riječ je o mjerama koje su u nadležnosti Vijeća ministara, što znači da je od 34 mjere iz Akcionog plana do kraja 2016. godine u potpunosti realizirano 18 mjera, dok je veći broj mjera  kontinuirano u fazi provedbe.

Prvi put je na državnom nivou usvojena Srednjoročna strategija upravljanja dugom, a usvojena je i Strategija u oblasti migracija i azila i Akcioni plan za period 2016. – 2020., saopćeno je iz Službe za informiranje Vijeća ministara BiH.

RTV Slon

RH Saloni Živinice