29 Septembra, 2022 3:52 PM
Zovko Mobility

OKRUGLI STO: Eminentni stručnjaci o visokom obrazovanju i zapošljavanju

Visoko obrazovanje i cjeloživotno učenje čine sastavni dio sistema obrazovanja, i potrebno je njihovo kontinuirano osavremenjavanje i investiranje (inoviranje) kako bi građane ne samo poticali na obrazovanje i cjeloživotno učenje nego da građani kroz ovaj način edukacije dobiju nove prilike u traženju  svog zaposlenja. Ekonomska situacija u BiH je vrlo složena koju krakterizira visoka stopa nezaposlenosti, niska stopa radne aktivnosti stanovništva, dugoročna i strukturna nezaposlenost.

Vrlo često se govori o potrebi usklađenosti obrazovnog sistema sa razvojnim (prvenstveno ekonomskim) strategijama, a sa aspekta bolonjskog procesa o zapošljivosti studenata.

Cilj ovog skupa, koji se organizira u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za osiguranje kvalitete studijskih programa na javnim univerzitetima u FBIH“  finansiranog od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, je da predstavnici akademske zajednice, nadležnih ministarstava, poslodavaca i drugih relevantnih institucija tematiziraju vezu visokog obrazovanja i ekonomskog razvoja i zapošljavanja, te formuliraju konkretne zaključke koji u Tuzlanskom kantonu mogu doprinjeti razvoju visokog obrazovanja i ispunjenju njegove misije koja se ogleda u doprinosu ukupnom društveno-ekonomskom razvoju ove regije dugoročno.

Zapošljivost studenata je krucijalna tema u kontekstu trenutnog društveno-ekonomskog stanja na području FBiH. Povećanje zapošljivosti studenata, a time i povećanje zaposlenosti mladih i smanjenje “odljeva mozgova” trebaju biti u fokusu razvojnih dokumenata svih zemalja. Razvoj studijskih programa koje osiguravaju diplomantima sticanje znanja, vještina i kompetencija relevantnih za tržište rada i samozapošljavanje zahtjeva jačanje osiguranja kvaliteta studijskih programa.

Pored ovoga, nepohodno je jačanje povjerenja svih stakeholdera u visoko obrazovanje što se može osigurati efektivnim i efikasnim aktivnostima osiguranja kvaliteta na visokoobrazovnim institucijama, što doprinjeti povećanoj relevantnosti studijskih programa,a odgovarajuće aktivnosti osiguranja kvaliteta posebno u fazama odobravanja, provođenja i vrednovanja studijskih programa doprinjeće povećanju relevantnosti studijskih programa kako za studente tako i za tržište rada.

 

radiokameleon.ba

RH Saloni Živinice