26 Septembra, 2020 12:58 AM
Zovko Mobility

Milenko Kreća: A. Izetbegović je mogao sam podnijeti tužbu 1993. godine

Zahtjev za reviziju odluke Međunarodnog suda pravde po tužbi protiv Srbije ne može da podnese ni Bakir Izetbegović ni Sakib Softić, jer nemaju pravni legitimitet da potpišu takav zahtjev, tvrdi u razgovoru za Politiku dugogodišnji sudija Međunarodnog suda pravde Milenko Kreća.

On je istakao da Softić u ovom slučaju nije pravni zastupnik BiH, jer su se njegova ovlaštenja kao agenta Sarajeva ugasila 2007. godine, kada je sud u Hagu donio presudu u ovom sporu.

Kreća je objasnio da “oni u startu prave jednu pravnu omašku”, jer se prema pravilima suda postupak revizije smatra novim postupkom u kome bi BiH trebalo da u zahtjevu sudu za reviziju imenuje svog agenta i eventualno ad hoc sudiju kao predstavnika BiH u Sudskom vijeću.

On je napomenuo da bi, prema pravilima suda, zahtjev koji bi potpisao Sakib Softić bio smatran podneskom privatnog lica i u tom slučaju sud neće ni biti sazvan.

“Gotovo izvjesno, u ovom slučaju će sekretar Međunarodnog suda pravde administrativnim aktom konstatovati da se nisu stekli uslovi predviđeni statutom suda neophodni za podnošenje zahtjeva za reviziju”, rekao je Kreća za Politiku.

On objašnjava da, prema pravilima suda, zahtjev za reviziju može da podnese bilo koji organ koji je po opštem međunarodnom pravu ovlašten da predstavlja državu u međunarodnim odnosima, a to znači šef države, šef vlade i ministar vanjskih poslova.

– U slučaju BiH, vlada ima manje ovlaštenja od onih koje međunarodno pravo po definiciji daje vladi. Predsjedništvo je tamo pravi državni organ i ono bi, prema pravilima suda, moglo da podnese zahtjev za reviziju, ali Predsjedništvo je kolektivni organ, odluke donosi kao cjelina, dovoljan je jedan negativan glas, pa da odluke nema, kaže Kreća.

On je podsjetio da je u sporu između BiH i SR Jugoslavije 1993. godine Alija Izetbegović sam, kao predsjednik Predsjedništva, podnio tužbu.

– To je bilo drugo vreme, Jugoslavija nije baš uživala simpatije međunarodne zajednice, tako da je sud, iako je bilo očigledno da Izetbegović nema legitimitet, našao rješenje u tome što je uputio pismo UN sa pitanjem kako UN tretiraju Aliju Izetbegovića, rekao je Kreća.

On je naveo da je pomoćnik generalnog sekretara UN za pravna pitanja odgovorio da UN tretiraju Aliju Izetbegovića kao “šefa države”.

Kreća je ukazao da, “ukoliko bi se eventualno pozivali na presedan iz 1993. godine, to bi mogao da uradi samo predsedavajući Predsedništva, a trenutno je to Mladen Ivanić”.

– Predsjedništvo, izuzev ako ono ne donese drugačiju odluku, prema inostranstvu zastupa predsjedavajući Predsjedništva, što znači da Izetbegović, budući da je samo član Predsjedništva, ne može čak ni pozivajući se na taj presedan da pokrene postupak, kategoričan je Kreća.

rijec.ba/nap.ba/politika.rs

RH Saloni Živinice